Aukcje OZE. Przygotowanie projektów do aukcji. Uruchomienie instalacji przed aukcją.