Proekologiczne sposoby gospodarowania terenem przy farmach PV